Bewegend leren
Onderzoek

Bewegend leren werkt!

Onderzoek

Bewegend leren heeft een positief effect op de fysieke én mentale gezondheid van kinderen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bewegend leren bijdraagt aan de motorische, cognitieve én sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Bij Springlab doen wij, samen met partners, gemeentes, pedagogen, kinderen en wetenschappers, waaronder de Haagse Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), UMCG en het Mulier instituut, regelmatig onderzoek naar het effect van bewegend leren op kinderen van 0 tot 13 jaar.

Variatie en beweegintensiteit kinderen

Beweegvloer onderzoek

De Haagse Hogeschool heeft onderzoek gedaan naar de lichamelijke activiteit van peuters en kleuters op de Beweegvloer van Springlab. Hierbij is gekeken naar de beweegintensiteit én de variatie tijdens het spelen, uitgedrukt in tijd, type en intensiteit (METs). Bij 10 kinderen van een kinderdagverblijf in Rotterdam is, tijdens het spelen van 4 spellen op de vloer, de fysieke activiteit systematisch in kaart gebracht met behulp van een observatiemethode (SOPLAY) en een versnellingsmeter (ActiGraph, wGT3X-BT, Pensicola, Florida, USA). Bij de observatie is genoteerd welke activiteit het kind uitvoerde: 1. zitten, 2. stilstaan, 3. kruipen, 4. lopen, 5 springen. Met de versnellingsmeter is de belastingintensiteit bepaald op licht, matig of zwaar intensieve activiteit. Hier op de button om de samenvatting te downloaden.

Download het onderzoek

Beweeggedrag tijdens de schooldag

Springloop onderzoek

Eerder dit jaar is gebleken dat meer dan de helft van de kinderen de beweegnorm niet haalt. Een grote oorzaak hiervan is het zitgedrag in het onderwijs. Om bewegen tijdens de schooldag te stimuleren heeft Springlab een aantal oplossingen ontwikkeld, waaronder tablet app Springloop. Hiermee wordt beweging (rennen, springen en scannen), gecombineerd met leerinhoud en de lesstof, gestimuleerd. Springlab was benieuwd naar de effectiviteit van Springloop, daarom is er in het eerste halfjaar van 2023 – in samenwerking met de Haagse Hogeschool – onderzoek gedaan naar het beweeggedrag van kinderen bij het gebruik van tablet app Springloop versus school-, gymlessen en buiten spelen. Voor dit onderzoek zijn vier klassen van verschillende basisscholen gemeten met behulp van ActiGraph (model wGT3X-BT). De kinderen hebben deze gedurende 4 schooldagen omgehad en elke dag tenminste 30 minuten Springloop gespeeld. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat het gebruik van Springloop meer beweging oplevert dan andere schoolactiviteiten. Bekijk hier het volledige onderzoeksverslag (Smits et al., 2023).

Bekijk het onderzoeksverslag
Springloop tablet app Springlab

Bewegend leren in de klas werkt!

Fit & Vaardig onderzoek

Gedurende een tweejarige experimentele studie is onderzocht wat de effecten van ‘Fit & Vaardig op school’ op schoolprestaties en fitheid van leerlingen zijn. Hiervoor zijn groepen 4 en 5 van twaalf basisscholen in Noord-Nederland willekeurig ingedeeld in een interventie- en een controlegroep. De kinderen in de interventiegroep volgden twee schooljaren lang, drie keer per week, de Fit & Vaardig-lessen. De leerlingen in de controlegroep deden mee aan het reguliere taal- en rekenonderwijs. Er werd aangetoond dat de leerlingen meteen na een Fit & Vaardig-les meer aandacht voor hun taak hadden dan na een reguliere les. Lees hier alles over het onderzoek (Mullender-Wijnsma et al., 2015) dat er gedaan is naar het effect van bewegend leren met Fit & Vaardig.

Lees meer over het onderzoek