Fit & Vaardig
onderzoek

splash

Bewegend leren werkt dat is..

Wetenschappelijk bewezen

Bewegen en leren tegelijkertijd. Of dat werkt? Jazeker. Schoolprestaties worden beter door fysieke en actieve lessen. Dat is het resultaat van het onderzoek ‘Fit & Vaardig op school’. Eerder al wees een Amerikaans project uit dat een dergelijk beweegprogramma tot positieve resultaten op reken- en taalvaardigheden leidt. Vergeleken met gewone lessen hebben fysiek actieve reken- en taallessen opvallende voordelen. Door meer aandacht en concentratie zijn de kinderen beter bij de les. Uit eerder onderzoek blijkt dat de aanpak op langere termijn leidt tot een betere doorbloeding van de hersenen, de aanmaak van nieuwe zenuwcellen en het ontstaan van meer verbindingen tussen de zenuwcellen. Bovendien is de ‘motorische informatie’ een extra informatiebron, die het leren stimuleert. Lees hieronder alles over het onderzoek onderzoek (Mullender-Wijnsma et al., 2015) dat er gedaan is naar het effect van bewegend leren met Fit & Vaardig.

Totstandkoming

Het onderzoek

Amerikaans onderzoek toonde aan dat het integreren van matig tot intensieve bewegingen in verschillende schoolvakken kan leiden tot positieve effecten op taal en rekenen (Donnelly et al., 2009). Dit zijn interessante bevindingen, maar er is wereldwijd meer onderzoek nodig om stevige conclusies te kunnen trekken.

Gedurende een tweejarige experimentele studie is onderzocht wat de effecten van ‘Fit & Vaardig op school’ op schoolprestaties en fitheid van leerlingen zijn. Hiervoor zijn groepen 4 en 5 van twaalf basisscholen in Noord-Nederland willekeurig ingedeeld in een interventie- en een controlegroep. De kinderen in de interventiegroep volgden twee schooljaren lang, drie keer per week, de Fit & Vaardig-lessen. De leerlingen in de controlegroep deden mee aan het reguliere taal- en rekenonderwijs. Er werd aangetoond dat de leerlingen meteen na een Fit & Vaardig-les  meer aandacht voor hun taak hadden dan na een reguliere les. Klik hier om de samenvatting van dit onderzoek (Mullender-Wijnsma et al., 2015) te bekijken.

Download de samenvatting
Marijke Mullender | Hoofdauteur en promovendus
"Het effect van Fit & Vaardig in de klas op schoolprestaties"

Marijke Mullender-Wijnsma is promovendus bij het Centrum voor Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen/UMCG. Zij doet promotieonderzoek naar het effect van fysiek actieve lessen in de klas op schoolvaardigheden van kinderen.

Effect van Fit & Vaardig

De resultaten

Er werd aangetoond dat de leerlingen meteen na een Fit & Vaardig les meer aandacht voor hun taak hadden dan na een reguliere les (Mullender-Wijnsma et al., 2015). Zij konden beter taakgericht werken, dat wil zeggen: ze kunnen zich focussen op de opdracht of taak en hier geconcentreerd aan werken. Dit is belangrijk, want taakgerichtheid is een voorspeller van schoolprestaties. Na een deelname van 2 jaar zijn de kinderen die mee hebben gedaan aan de Fit & Vaardig lessen bovendien meer vooruit gegaan op rekenen, taal en spelling. Er werd een extra leerwinst van 4 maanden gevonden!

Ook op de fitheid van kinderen werd een klein effect gevonden. De kinderen in de interventiegroep uit groep 5 bleken na 1 jaar een kleinere kans op overgewicht te hebben dan de kinderen uit de controlegroep.

Inzet dagelijkse praktijk

De aanbeveling

Als we dit vertalen naar de onderwijspraktijk zouden leerkrachten in het basisonderwijs vaker gebruik kunnen maken van bewegen bij het herhalen en automatiseren van de lesstof. Wij raden aan om minimaal drie keer per week een Fit & Vaardig taal- en rekenles te geven van 10-15 minuten. Kortom: maar 6 actieve lessen per week gedurende 2 schooljaren voor een leerwinst van 4 maanden. Kleine moeite, groot resultaat toch?

Wist je dat de Fit & Vaardig digibord app maar liefst 800 actieve taal- en rekenlessen voor groep 1 t/m 8 én het SBO? Dit zijn ruim 130 per leerjaar. Met een Fit & Vaardig proefversie kun je de lessen 60 dagen gratis uitproberen. Klik op de button om een proefaccount aan te maken en ervaar het zelf!

Probeer het gratis
Esther Hartman | Marck de Greeff | Chris Visscher | Simone Doolaard | Roel Bosker | Co-auteurs en hoogleraren
"Bewegend leren werkt, dat is wetenschappelijk bewezen"

Esther Hartman is universitair hoofddocent bij het Centrum voor Bewegingswetenschappen bij het UMCG/Rijksuniversiteit Groningen. Marck de Greeff is als promovendus aan hetzelfde instituut verbonden, net als Chris Visscher, hoogleraar jeugdsport. Simone Doolaard en Roel Bosker zijn beiden werkzaam bij het GION/Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, als respectievelijk universitair docent en hoogleraar onderwijs kunde.

Het effect van Fit & Vaardig

Kort samengevat

Fysiek én mentaal fitte kinderen

Beweging

Door te bewegen terwijl je leert worden leerlingen niet alleen fysiek fitter, maar ook mentaal. De kinderen geven antwoord op de vragen door te bewegen. Hierdoor maken de hersenen nieuwe verbindingen aan en blijft de lesstof beter hangen!

Beleving en fun voor de kinderen

Plezier

Met de bewegingen en de aansprekende karakters Freddie & Femke, sluit Fit & Vaardig naadloos aan op de belevingswereld van kinderen. De extra spelelementen, zoals stickers en 'gadgets', die de kinderen kunnen verdienen zorgen voor nog meer plezier!

Na twee jaar bewegend leren

Leerwinst

Na twee jaar Fit & Vaardig lessen te hebben aangeboden aan de leerlingen, levert deze vorm van bewegend leren een leerwinst van maar liefst 4 maanden op! Dit is wetenschappelijk bewezen door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), UMCG en het Mulier instituut.