Beweeg
onderzoek

Spelen en bewegen werkt!

Onderzoek

Spelen en bewegen heeft een positief effect op de fysieke én mentale gezondheid van kinderen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat spelend leren bijdraagt aan de motorische, cognitieve én sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Bij Springlab doen wij, samen met partners, gemeentes, pedagogen, kinderen en wetenschappers, waaronder de Haagse Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), UMCG en het Mulier instituut, regelmatig onderzoek naar het effect van bewegend en spelend leren op kinderen van 0 tot 13 jaar.

Beweegintensiteit en variatie op

De Beweegvloer

De Haagse Hogeschool heeft onderzoek gedaan naar de lichamelijke activiteit van peuters en kleuters op de Beweegvloer van Springlab. Hierbij is gekeken naar de beweegintensiteit én de variatie tijdens het spelen, uitgedrukt in tijd, type en intensiteit (METs). Bij 10 kinderen van een kinderdagverblijf in Rotterdam is, tijdens het spelen van 4 spellen op de vloer, de fysieke activiteit systematisch in kaart gebracht met behulp van een observatiemethode (SOPLAY) en een versnellingsmeter (ActiGraph, wGT3X-BT, Pensicola, Florida, USA). Bij de observatie is genoteerd welke activiteit het kind uitvoerde: 1. zitten, 2. stilstaan, 3. kruipen, 4. lopen, 5 springen. Met de versnellingsmeter is de belastingintensiteit bepaald op licht, matig of zwaar intensieve activiteit. Hier op de button om de samenvatting te downloaden.

Download het onderzoek

Beweegintensiteit en variatie op

Springloop

Eerder dit jaar is gebleken dat meer dan de helft van de kinderen de beweegnorm niet haalt. Een grote oorzaak hiervan is het zitgedrag in het onderwijs. Om bewegen tijdens de schooldag te stimuleren heeft Springlab een aantal oplossingen ontwikkeld, waaronder tablet app Springloop. Hiermee wordt beweging (rennen, springen en scannen), gecombineerd met leerinhoud en de lesstof, gestimuleerd. Springlab was benieuwd naar de effectiviteit van Springloop, daarom is er in het eerste halfjaar van 2023 – in samenwerking met de Haagse Hogeschool – onderzoek gedaan naar het beweeggedrag van kinderen bij het gebruik van tablet app Springloop versus school-, gymlessen en buiten spelen. Voor dit onderzoek zijn vier klassen van verschillende basisscholen gemeten met behulp van ActiGraph (model wGT3X-BT). De kinderen hebben deze gedurende 4 schooldagen omgehad en elke dag tenminste 30 minuten Springloop gespeeld. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat het gebruik van Springloop meer beweging oplevert dan andere schoolactiviteiten. Bekijk hier het volledige onderzoeksverslag (Smits et al., 2023).

Download het onderzoek
Springloop tablet app Springlab