Spelend leren
in de kinderopvang

splash

Spelend leren

Wat is het?

“Spelend leren is een benadering waarbij educatieve activiteiten worden geïntegreerd in speelse en plezierige contexten. Deze benadering erkent dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en graag verkennen, experimenteren en spelen.”

Bij spelend leren ontdekken de kinderen de wereld om zich heen op een interactieve en speelse manier, waarbij ze niet alleen hun hoofd, maar ook hun hele lichaam gebruiken. Het bijzondere aan spelend leren is dat het niet alleen bijdraagt aan de cognitieve ontwikkeling en leerervaring van kinderen, maar ook hun aandacht, betrokkenheid en motivatie vergroot.

Springlab heeft, samen met pedagogisch medewerkers en professionals in de kinderopvang, een inspiratieboek samengesteld. Hierin geven we 80 voorbeelden, ideeën en tips voor een beweeglijker dagritme. Per activiteit worden er speelmogelijkheden en beweegvormen voorgesteld. Samen brengen we de kinderen van de kinderopvang in beweging!

Wil je dit inspiratieboek in jouw mailbox? Vraag het dan hieronder gratis aan!

Download het inspiratieboek

Spelend leren

Waarom?

Bij Springlab weten we dat kinderen van nature behoefte hebben aan spel én beweging. Deze elementen zijn daarom altijd terug te vinden in onze oplossingen. Maar, waarom is bewegen zo belangrijk? Onderzoek toont aan dat bijna de helft van de kinderen t/m 12 jaar in Nederland te weinig beweegt. Bij peuters is dit zelfs een schokkende 80%. Dit terwijl bewegen een (wetenschappelijk bewezen) groot positief effect heeft op de fysieke én mentale gezondheid van kinderen en op hun leerprestaties. Toch laten wij onze kinderen steeds meer stilzitten, vaak achter een schermpje. Thuis én in de kinderopvang!

Kinderen brengen een groot gedeelte van de dag door op school of kinderopvang. En daar ligt volgens ons de oplossing. Met spelend leren maak je de dag leuker en beweeglijker. Wij begeleiden je graag bij jouw eerste, of misschien wel tweede of derde, stap naar meer beweging in de kinderopvang! Inmiddels hebben zich al honderden kinderdagverblijven, BSO’s en IKC’s zich aangesloten. Samen brengen we dagelijks al vele duizenden kinderen in beweging. Doe jij mee?

Spelend bewegen en leren

De voordelen

actief zijn en bewegen

Voel je beter

Bewegen is gezond

Bewegen is ongelofelijk goed voor je. Door regelmatig te bewegen blijf je mentaal én fysiek gezond.

Veel focus en

Meer concentratie

Door bewegen en leren af te wisselen of zelfs te combineren wordt de aandacht succesvol verhoogd.

wetenschappelijk bewezen leerwinst

Stimuleren van

Sociale vaardigheden

Spelend leren bevordert sociale interactie. Kinderen leren contact te maken, samen te werken en te communiceren terwijl ze samen spelen. Dit helpt bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het begrijpen van sociale dynamiek.

Bewegend leren zorgt voor een beter zelfbeeld bij kinderen

Meer zelfvertrouwen en

Positief zelfbeeld

Bewegen heeft bij kinderen een geweldig positief effect op zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociale vaardigheden.

Bewegend leren zorgt voor meer plezier bij kinderen

Glimlach-garantie en

Plezier

Bewegen zorgt gegarandeerd voor een glimlach op het gezicht van de kinderen. Plezier voor de kinderen én de pedagogisch medewerker!

Kinderen zijn gemaakt om te bewegen

Gemaakt om te bewegen. Het zit:

In ons DNA

We doen onszelf en ons lichaam een groot plezier met bewegen. We zijn er letterlijk voor gemaakt!

Spelend leren

Hoe?

Bij Springlab zetten we de aantrekkingskracht van digitale media in om kinderen in beweging te krijgen. Ons doel is om alle kinderen in Nederland te laten opgroeien met beweging. En om dit doel te behalen, maken wij het voor jou zo makkelijk mogelijk om met spelend bewegen en leren aan te slag te gaan. Hoe we dat doen? Dat lees je hier:

  1. Gemak. Door de digitale middelen van nu in te zetten om met één klik op de knop een actief spel aan te zetten. Spelend leren makkelijk gemaakt voor jou als pedagogisch medewerker!
  2. Plezier. Jullie weten als geen ander dat kinderen een hogere betrokkenheid hebben als ze actief bezig zijn, spelen en bewegen. In onze oplossingen hebben we gamification toegepast, waardoor het spelelement overal in terugkomt. Dit zorgt voor interactie, extra motivatie en plezier. Daardoor is spelend leren niet alleen leerzaam, maar ook gewoon leuk!
  3. Toekomstproof. Digitale media zijn de toekomst en ermee werken is essentieel voor de kinderopvang. Door kinderen te laten ervaren dat ze digitale media ook in kunnen zetten om te bewegen, laten we ze een digitale én gezonde(re) toekomst zien.
Het Bewegend Leren ABC

Bewegend leren kent vele facetten. In deze ABC zetten we graag alle begrippen voor je onder elkaar. Mis je een begrip? Of wil je meer uitleg bij één van de begrippen? Neem dan even contact met ons op. Wij helpen je graag!

Neem contact op

Bewegend leren ABC

De letters A t/m C

De A van ...

Actief leren

Actief leren is een onderwijsvorm waarbij leerlingen actief deelnemen aan het leerproces. De leerlingen verwerven nieuwe kennis of vaardigheden door het doen van bepaalde taken of het deelnemen aan bepaalde activiteiten. Actief leren is niet hetzelfde als bewegend leren. Zo is bijvoorbeeld leren breien door dat te doen wel actief leren, maar geen bewegend leren. Een zweeds loopspel is wel bewegend leren, maar is geen actief leren.

De A van ...

Actieve betrokkenheid

Leerlingen die actief deelnemen aan leeractiviteiten en betrokken zijn. Bij een hogere betrokkenheid zullen de resultaten beter zijn, omdat er meer focus en aandacht is voor hetgeen ze aan het leren zijn. Actieve betrokkenheid zorgt dus voor betere resultaten!

De B van ...

Beweegrichtlijnen

De beweegrichtlijnen geven aan hoeveel beweging nodig is voor een goede gezondheid, van jong tot oud. Ze geven ook antwoord op de vraag welke beweging goed is en hoe dat zit bij mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. Voor kinderen tot 4 jaar is er een beweegadvies, dat vind je HIER en voor kinderen van 4 tot 17 jaar is de beweegrichtlijn minstens 1 uur per dag matig intensieve beweging en minimaal 3x per week spier- en botversterkende activiteiten, meer informatie hierover vind je HIER.

De B van ...

Bewegend leren

Bewegend leren is een educatieve aanpak die fysieke activiteit en beweging in het leerproces integreert, waardoor leren effectiever, boeiender en leuker wordt voor leerlingen. In plaats van alleen met je hoofd, leer je dus met je hele lichaam.

De B van ...

Buiten spelen

Spelen in de frisse buitenlucht versterkt de ontwikkeling van kinderen. Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke rol hierbij, namelijk door te kijken of iedereen mee doet en mag doen (sociaal), in groepjes te laten spelen en samenwerking te stimuleren. Maak slim gebruik van de omgeving buiten en de natuur. 

De C van ...

Cognitieve ontwikkeling

Met cognitieve (of verstandelijke) ontwikkeling bedoelen we de ontwikkeling van het denken. Het in toenemende mate in staat zijn tot het opnemen, verwerken en weer opnieuw kunnen gebruiken van kennis en informatie.

Bewegend leren ABC

De letters D t/m F

De D van ...

Didactische werkvormen

Didactische werkvormen zijn verschillende manieren waarop leerstof kan worden aangeboden en verwerkt. Er zijn vijf categorieën van didactische werkvormen:
1) Instructievormen, 2) interactievormen,
3) samenwerkingsvormen, 4) spelvormen en 5) opdrachtvormen. Bij bewegend leren maken we gebruik van de didactische werkvormen en bieden die op een beweeglijke manier aan.

De E van ...

Educatieve doelen

Educatieve doelen zijn doelen die worden gesteld om kennis en vaardigheden te bereiken. In het basisonderwijs wordt gewerkt met de kerndoelen van SLO, zie ook SLO kerndoelen in deze Bewegend leren ABC.

De E van ...

Educatieve interventies

Educatieve interventies zijn gerichte acties en maatregelen om het leerproces te bevorderen. Bewegend leren kan een educatieve interventie zijn, bijvoorbeeld wanneer het gericht ingezet wordt om specifieke leerlingen extra te laten oefenen met bepaalde leerstof.

De E van ...

Educatieve materialen

Educatieve materialen zijn hulpmiddelen en bronnen die worden gebruikt om te kennis bij te brengen of vaardigheden te leren. Je kan hierbij denken aan werkboeken, maar ook aan lego of aan digitale middelen.

De E van ...

Educatieve spellen

Educatieve spellen zijn spellen die educatieve doelen hebben en leerstof bevatten. Voor kinderen is spelend leren een hele rijke en leuke vorm van leren, ze doen het dan ook graag. De bewegend leren producten van Springlab zijn educatieve spellen die ook kinderen ook nog een lekker laten bewegen. Een win-win dus.

De F van ...

Feedback

Feedback is de terugkoppeling aan leerlingen met als doel om leerlingen te helpen het gat te dichten tussen wat ze nu kunnen en het (leer)doel waar ze naartoe werken. Feedback kan op verschillende manieren gegeven worden, zoals mondeling, schriftelijk, auditief of visueel. Directe feedback is het meest effectief. 

De F van ...

Fysieke activiteit

Elke vorm van beweging die het lichaam stimuleert. De intensiteit van fysieke activiteit wordt ingedeeld in vier categorieën: 1) sedentair, 2) licht intensief, 3) matig intensief en 4) zwaar intensief. Beweging die matig of zwaar intensief is telt mee voor het voldoen aan de dagelijkse beweegrichtlijnen. Naast voldoende intensiteit is voldoende variatie in het type beweging ook belangrijk. 

Bewegend leren ABC

De letters G t/m L

De G van ...

Geheugen

Het geheugen is het vermogen van een mens of dier om informatie te onthouden. Het omvat drie belangrijke aspecten, namelijk de opslag, het vasthouden of bewaren en het terugzoeken van informatie. Leren is het proces waardoor nieuwe kennis en vaardigheden in de hersenen wordt opgeslagen.

De I van ...

Interactief leren

Interactief leren is een onderwijsmethode waarbij leerlingen op een actieve manier betrokken zijn bij het leerproces. De leerlingen verrichten bepaalde activiteiten en leren al doende. Interactief leren is een vorm van actief leren. 

De K van ...

Kennisoverdracht

Kennisoverdracht is het overbrengen van informatie en kennis aan leerlingen. Vaak vindt kennisoverdracht plaats van leerkracht naar leerling, maar het kan ook plaatsvinden tussen leerlingen onderling.

De K van ...

Kinesthetische leerstijl

Een kinesthetische leerstijl is de leerstijl waarbij leerlingen het beste leren door fysieke activiteit en praktische ervaringen. Dit wordt ook wel ervaringsgericht leren genoemd. Bewegend leren is een vorm van kinesthetisch leren, omdat je leert door te doen en ervaren.

De L van ...

Leerbeleving

Met leerbeleving bedoelen we de beleving en ervaring van leerlingen tijdens het leren. Als een leerbeleving als prettig wordt ervaren, dan zal het leerresultaat over het algemeen beter zijn dan wanneer de leerling het leren als onprettig ervaart.

De L van ...

Leerprestaties

Leerprestaties zijn de prestaties van leerlingen als het gaat om het leren. Er zijn diverse factoren die van invloed zijn op de leerprestaties, zoals o.a. motivatie, concentratie, zelfbeeld, culturele achtergrond, sociaal economische status (SES), levensgeschiedenis en de kwaliteit van onderwijs en opvoeding.

De L van ...

Leerrendement

Leerrendement is het resultaat van het leerproces. Het is een maatstaf voor de mate waarin leerlingen hun leerdoelen bereiken. Dit wordt vaak in procenten uitgedrukt. Stel een leerling heeft 20 maanden onderwijs gehad en scoort op het niveau van 10 maanden, dan is het leerrendement 50 procent.

De L van ...

Leerstijlen

De verschillende manieren waarop leerlingen het beste leren. De psycholoog en pedagoog David Kolb definieert vier leerstijlen: 1) visueel/zien,
2) auditief/horen, 3) lezen/schrijven en
4) kinesthetisch/voelen/doen.

De L van ...

Leerbetrokkenheid

Leerbetrokkenheid is de mate van enthousiasme, nieuwsgierigheid, aandacht en interesse van leerlingen om te leren. Bij een hogere betrokkenheid hebben leerlingen vaak ook een hogere intrinsieke motivatie om te leren. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen met een hogere leerbetrokkenheid vaak ook betere leerprestaties hebben.

De L van ...

Lichaamsbeweging

Lichaamsbeweging is elke lichamelijke activiteit die de lichamelijke conditie en algemene gezondheid en welzijn verbetert of handhaaft. Lichaamsbeweging is niet alleen goed voor je, het is ook nog eens heel leuk! Bij bewegend leren combineren we lichaamsbeweging met leren, waardoor het leren leuker wordt. 

Bewegend leren ABC

De letters M t/m O

De M van ...

Motorisch leren

Motorisch leren is het vermogen van een leerling om motorische vaardigheden aan te leren door oefening en herhaling, waarbij een relatief permanente verandering optreedt. Als je bij een bewegend leren les ook motorische vaardigheden oefent, is er ook sprake van motorisch leren.

De M van ...

Motorische vaardgheden

Motorische vaardigheden zijn het vermogen om bewegingen en handelingen uit te voeren. Er worden vijf motorische basisvaardigheden onderscheiden: snelheid, kracht, coördinatie, lenigheid en uithoudingsvermogen. Het zijn de vijf bouwstenen van een gezonde ontwikkeling

De M van ...

Motivatie

Motivatie is de wil, de drijfveer en het enthousiasme om te leren en taken uit te voeren. Motivatie bestaat uit een samenhang tussen verschillende factoren waaronder de biologische (aangeboren) en cultuurafhankelijke (aangeleerde) eigenschappen. Daarnaast kan omgeving een rol spelen.

De O van ...

Onderwijsdoelen

Een onderwijsdoel is het resultaat wat wordt nagestreefd in het (basis)onderwijs. In het basisonderwijs worden de onderwijsdoelen in kerndoelen en leerlijnen uitgewerkt door het SLO, zie ook SLO leerdoelen.

De O van ...

Onderwijsmethode

Het begrip onderwijsmethode wordt gebruikt zowel om de aanpak van het gehele onderwijs in bepaalde scholen als die van het onderwijs in de afzonderlijke vakken aan te duiden. Zo heb je bijvoorbeeld op schoolniveau het Montessori-onderwijs als onderwijsmethode en bijvoorbeeld voor de methode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen als onderwijsmethode voor het leren lezen.

De O van ...

Ontdekkend leren

Ontdekkend leren is een methode waarin leerlingen experimenten uitvoeren, observaties maken of informatie verzamelen om de principes die onder een onderwerp of domein liggen af te leiden. Bij ontdekkend leren onderzoeken leerlingen de wereld om zich heen en koppelen hierbij eerder opgedane kennis aan nieuwe ontdekkingen. Ze onthouden de leerstof beter als ze het zelf ontdekken, waardoor dit niet alleen een leuke, maar ook effectieve manier van leren is.

Bewegend leren ABC

De letters P t/m Z

De R van ...

Rijke leeromgeving

De leeromgeving is de context en omgeving waarin het leren plaatsvindt. Een rijke leeromgeving is een omgeving met daarin diverse soorten uitnodigende materialen en activiteiten, ook m.b.t. ICT. Verschillende contexten die de nieuwsgierigheid opwekken en ruimte bieden voor eigen inbreng, oplossingen en creativiteit van de leerling.

De S van ...

Samenwerkend leren

Samenwerkend leren is een werkvorm waarbij leerlingen in kleine en/of grote groepen werken aan opdrachten waar zij gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Samenwerkend leren gaat uit van vijf basisprincipes: 1) positieve wederzijdse afhankelijkheid, 2) individuele verantwoordelijkheid, 3) directe interactie, 4) samenwerkingsvaardigheden en 5) evaluatie van het groepsproces. Je kan als leerkracht de opdrachten dusdanig inrichten dat alle vijf de basisprincipes aan bod komen, waarmee je de effectiviteit van het leerproces verhoogd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opdrachten met verschillende rollen en een eindgesprek waarin je het groepsproces met de leerlingen evalueert. 

De S van ...

SLO leerdoelen

SLO staat voor Stichting Leerplan Ontwikkeling. Het is een landelijk expertisecentrum om leerplannen te ontwikkelen. Het SLO biedt producten en diensten aan met betrekking tot leerplanontwikkeling. Ze hebben een kerndoelen overzicht met daarin de leerdoelen per vakgebied. Deze leerdoelen worden vervolgens uitgewerkt in leerlijnen met aanbodsdoelen per domein en per leerjaar.

De S van ...

Spelend leren

Spelend leren verwijst naar de educatieve context, waarbij spel wordt ingezet als middel om de ontwikkeling en het leren (in brede zin) te bevorderen en te ondersteunen. Door het toevoegen van spel aan het leren wordt de intrinsieke motivatie hoger, waardoor de betrokkenheid bij het leren groter is en leerlingen daardoor de leerstof beter onthouden.

De T van ...

Taakgericht leren

Taakgericht leren is leren waarbij leerlingen zich richten op specifieke taken en doelen die door de leerkracht aangedragen worden. Doordat de leerkracht het leerplan volledig stuurt, hoeft de leerling daar niet over na te denken en kan alle focus gaan naar de opdrachten die ze moeten uitvoeren.

De Z van ...

Zintuigelijke ervaringen

Zintuiglijke ervaringen zijn ervaringen die de zintuigen van leerlingen stimuleren, zoals zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Leerlingen leren met al hun zintuigen en dit kun je als leerkracht ook actief stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sensopathisch tastspel om kleuters te leren over verschillende texturen.