Vreemde vogels - Springlab

Last Updated on maart 14, 2022 by

Vreemde vogels:
Bewegend leren met Puk

Vreemde vogels

In ’t kort

Puk ligt genietend van het zonnetje te luieren in de tuin. Maar wat gebeurt er?! Er valt zomaar een jong vogeltje naar beneden! Hulpeloos en alleen. Samen met Puk zoeken de kinderen naar de familie van het vogeltje. Dat gaat niet zonder gevaar. Zou het goed aflopen?

Puk ligt genietend van het zonnetje te luieren in de tuin.

Maar wat gebeurt er?! Er valt zomaar een jong vogeltje naar beneden! Hulpeloos en alleen.

Samen met Puk zoeken de kinderen naar de familie van het vogeltje.

Hoe werkt 't?

Uitgebreide beschrijving

Vreemde vogels sluit aan bij de belevingswereld van peuters en bij het thema ‘Ik en mijn familie’ uit Uk & Puk. Vreemde vogels is een game waarin de kinderen Puk helpen de papa en mama van een jong vogeltje te zoeken. In de game doorlopen de peuters al bewegend een aantal fasen:

Ontdekken in de tuin: De kinderen komen in Puks tuin. Er is van alles te zien en te horen.
Een vogeltje valt in de tuin: Er ploft zomaar een jong vogeltje in de tuin. Het fladdert paniekerig heen en weer.
Het vogeltje geruststellen: De kinderen proberen samen met Puk het vogeltje te pakken en gerust te stellen.
Familie van het vogeltje zoeken: Het vogeltje is alleen. De kinderen gaan op zoek naar zijn familie. Verschillende families verschijnen in de tuin. Elke keer denkt het vogeltje dat het zijn familie is. Samen met Puk zorgen de kinderen ervoor dat het vogeltje niet met de verkeerde familie meegaat. Ze vergelijken de kenmerken van een dierenfamilie met die van het vogeltje. Ze kijken naar kleur, aantal poten/vleugels en hoe de dieren bewegen. Daarbij doen ze de bewegingen voor aan het vogeltje. Net zo lang tot ze de familie Vogel vinden. Het zoeken verloopt niet zonder gevaar. Zo verschijnt de buurtkat in de tuin en vliegt er plotseling een kraai over.
Familie Vogel gevonden: Wanneer de kinderen de familie Vogel hebben gevonden en uitgezwaaid, daalt de rust in de tuin weer neer. De kinderen en Puk kunnen alsnog genieten van de rust in de heerlijke tuin.

Waar werk je aan?

Ontwikkelingsgebieden

In deze game staan de volgende ontwikkelingsgebieden en inhouden centraal. Bij Vreemde vogels is hiervan motoriek de belangrijkste en meest prominente.

Rekenen: De kinderen vergelijken en ordenen op verschillende kenmerken.
Taal: De kinderen begrijpen en voeren instructies uit.
Sociaal-emotioneel: De kinderen (her)kennen en interpreteren de emoties en gevoelens van anderen/ De kinderen bieden hulp aan anderen.
Motoriek/ Bewegen: De kinderen doen houdingen en bewegingen na en oefenen daarbij aspecten van grove motoriek (balans, klauteren, rennen, rollen en springen) en bewegen op muziek (tempo en frasering).

Waar werk je aan?

Woordenschat

Deze game biedt mogelijkheden tot het uitbreiden van de woordenschat. De volgende woorden expliciet betekenisvol en in samenhang benoemd:

Zelfstandige naamwoorden

de arm
de bloem
het dier
de familie
het geluid
het gras
de hommel
de honger
de kleur
de kraai
het liedje
de mama
de papa
de poes
de poot
de steen
de tuin
de vogel
het (baby)vogeltje

Werkwoorden

bewegen
fluiten
helpen
horen
kijken
kruipen
liggen
lopen
lijken
roepen
sluipen
springen
staan
stampen
trippelen
vliegen
vinden
voordoen
wegjagen
zien
zoeken
zwaaien

 

Overige woorden

alleen
als (zoals)
anders (niet hetzelfde)
bang
bij
dezelfde
evenveel
jammer
goed
hard(er)
ho(o)g(er)
klein
langzaam
meer
moe
niet
onder

rustig
snel
tot ziens
veel
voorzichtig
weg
wel

*De onderstreepte woorden in de woordenschatlijsten komen zowel voor in de spellen als in het gerelateerde thema uit de Zwijsen-methode Uk & Puk.