Beweeg
onderzoek

Spelen en bewegen werkt!

Onderzoek

Spelen en bewegen heeft een positief effect op de fysieke én mentale gezondheid van kinderen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat spelend leren bijdraagt aan de motorische, cognitieve én sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Bij Springlab doen wij, samen met partners, gemeentes, pedagogen, kinderen en wetenschappers, waaronder de Haagse Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), UMCG en het Mulier instituut, regelmatig onderzoek naar het effect van bewegend en spelend leren op kinderen van 0 tot 13 jaar.

Beweegintensiteit en variatie op

De Beweegvloer

De Haagse Hogeschool heeft onderzoek gedaan naar de lichamelijke activiteit van peuters en kleuters op de Beweegvloer van Springlab. Hierbij is gekeken naar de beweegintensiteit én de variatie tijdens het spelen, uitgedrukt in tijd, type en intensiteit (METs). Bij 10 kinderen van een kinderdagverblijf in Rotterdam is, tijdens het spelen van 4 spellen op de vloer, de fysieke activiteit systematisch in kaart gebracht met behulp van een observatiemethode (SOPLAY) en een versnellingsmeter (ActiGraph, wGT3X-BT, Pensicola, Florida, USA). Bij de observatie is genoteerd welke activiteit het kind uitvoerde: 1. zitten, 2. stilstaan, 3. kruipen, 4. lopen, 5 springen. Met de versnellingsmeter is de belastingintensiteit bepaald op licht, matig of zwaar intensieve activiteit. Hier op de button om de samenvatting te downloaden.

Download het onderzoek

Beweegintensiteit en variatie op

Springloop

In samenwerking met de Haagse Hogeschool hebben we begin 2023 onderzoek gedaan naar het beweeggedrag van kinderen bij het gebruik van tablet app Springloop versus school-, gymlessen en buiten spelen. Voor dit onderzoek zijn vier klassen van verschillende basisscholen gemeten met behulp van ActiGraph (model wGT3X-BT). De kinderen hebben deze gedurende 4 schooldagen omgehad en elke dag tenminste 30 minuten Springloop gespeeld. Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat het gebruik van Springloop meer beweging oplevert dan andere schoolactiviteiten. Klik hier om dit onderzoek te downloaden.

Download het onderzoek
Springloop tablet app Springlab

Beweegintensiteit en variatie op

Fit & Vaardig

Gedurende een tweejarige experimentele studie is onderzocht wat de effecten van ‘Fit & Vaardig op school’ op schoolprestaties en fitheid van leerlingen zijn. Hiervoor zijn groepen 4 en 5 van twaalf basisscholen in Noord-Nederland willekeurig ingedeeld in een interventie- en een controlegroep. De kinderen in de interventiegroep volgden twee schooljaren lang, drie keer per week, de Fit & Vaardig-lessen. De leerlingen in de controlegroep deden mee aan het reguliere taal- en rekenonderwijs. Er werd aangetoond dat de leerlingen meteen na een Fit & Vaardig-les  meer aandacht voor hun taak hadden dan na een reguliere les. Klik hier hier om de samenvatting van dit onderzoek (Mullender-Wijnsma et al., 2015) te bekijken.

Download het onderzoek