Klunskabouters - Springlab

Last Updated on maart 14, 2022 by

Klunskabouters:
Bewegend leren van Springlab

Klunskabouters

In ’t kort

 In Klunskabouters helpen de kinderen het handige kaboutervrouwtje Tink met het beschermen en verzorgen van de natuur. Tink heeft een team van kluskabouters om haar te helpen, maar dat blijken echte klunzen! Ze zijn ontzettend onhandig en niets lukt. Daarom schakelt Tink de hulp in van de kinderen. De kinderen moeten samenwerken om allerlei puzzels op te lossen. Samen vormen ze slingers om de kraan met water te verbinden met de dorre planten.

Verbind de kraan en de dorre bloem met elkaar om water te geven.

De bloem leeft op zodra het water krijgt

Het wordt steeds uitdagender en er zijn steeds meer planten om water te geven.

Hoe werkt 't?

Uitgebreide beschrijving

Klunskabouters is ontwikkeld met de competentie ‘samenwerken’ als belangrijkste focusgebied. Samenwerken wordt steeds belangrijker en is daarom ook opgenomen in de 21e-eeuwse vaardigheden. Voor de doelgroep peuters is samenwerken zo makkelijk nog niet, ze staan erom bekend individualistisch ingesteld te zijn. Samen spelen, op je beurt wachten en eerlijk delen, zijn op die leeftijd nog lastig te begrijpen concepten en daarom tevens lastig aan te leren, zeker onder het jongere deel van de doelgroep (2-3 jarigen).

Wij zien dit niet als een probleem, maar juist als een uitdaging! We willen peuters op een intuïtieve en laagdrempelige manier samen puzzels op laten lossen en op deze manier de competentie samenwerken (coöperatie) op een jonge leeftijd stimuleren en ontwikkelen.

De kinderen staan in een tuin. Er is een kraan met lopend water en er zijn een aantal dorre planten.
De dorre planten hebben snel water nodig! Snel, breng het water van de kraan naar de dorre plant.
De kinderen verbinden de kraan met de planten door met elkaar een slinger te maken van de kraan naar de plant.
De dorre plant leeft weer op en bloeit prachtig! Geef snel de andere dorre planten water om het level te halen.
De levels worden steeds moeilijker door extra hindernissen en andere uitdagingen.

Waar werk je aan?

Ontwikkelingsgebieden

In deze game staan de onderstaande ontwikkelingsgebieden centraal. Bij Klunskabouters is sociaal-emotioneel hiervan de belangrijkste en meest prominente.

Rekenen: In Klunskabouters is logisch nadenken, oorzaak en gevolg denken en verbanden zien belangrijk.
Taal: De kinderen volgen de aanwijzingen van Tink op en communiceren met elkaar om de puzzels op te lossen.
Sociaal-emotioneel: Samen proberen de puzzels op te lossen en kijken naar wat anderen doen en daarop inspelen.
Motoriek/ Bewegen: De kinderen vormen met hun lichamen slingers om de puzzels op te lossen.